Website Last Updated on: 02-March-2018 Friday @ 12:25 PM

For Admissions, Contact

Civil Engineering - Class Toppers 2015-16

I - Sem:

SL NO Name of the Candidates. USN NO SGPA
1 Anil Prasad Timsana 1SV15CV003 9.08
2 Madan Chaulagain 1SV15CV033 9.00
3 Bikram Khatri 1SV15CV009 8.83
4 Nagapooja J 1SV15CV038 8.50
5 Sushma S 1SV15CV056 8.25
6 Shobha C 1SV15CV050 8.17

II - Sem:

SL NO Name of the Candidates
USN NO. TOTAL MARKS %

III - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Aishwarya M 1SV14CV001 756 84.00
2 Sharadhamani H V 1SV14CV031 718 79.78
3 Naveen L N 1SV14CV023 685 76.11
4 Kusuma M R 1SV14CV015 677 75.22
5 Bhavyashree S 1SV14CV006 663 73.67
6 Siddartha  S 1SV14CV034 659 73.22

IV - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %

V - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Soundarya D G 1SV13CV056 734 81.56
2 Ragini G S 1SV13CV045 701 77.89
3 Manogna R 1SV13CV032 695 77.22
4 Medha M 1SV13CV033 681 75.67
5 Avinash K G 1SV14CV405 659 73.22
6 Tarik apang 1SV13CV061 656 72.89

VI - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Ragini G.S 1SV13CV045 756 84.00
2 Soundarya D.G 1SV13CV056 735 81.6
3 Tarik apang 1SV13CV061 681 75.6
4 Avinish K.G 1SV13CV033 673 74.4
5 Manogna R 1SV13CV032 650 72.22
6 Harish M.R 1SV13CV061 633 70.33

VII - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Shri Lakshmi 1SV12CV045 684 76%
2 Jayaramu 1SV11CV019 684 76%
3 Shivesh Kumar 1SV12CV043 677 75%
4 Shivaraj Kumar Madgond 1SV12CV042 644 72%
5 Wangjam Inao Devi 1SV12CV057 644 72%
6 Srinivasa  T 1SV12CV050 630 70%

VIII - Sem:

SL NO Name of the Candidates USN NO. TOTAL MARKS %
1 Shri Lakshmi 1SV12CV045 635 84.67%
2 Shivesh Kumar 1SV12CV043 628 83.73%
3 Vinay M S 1SV12CV056 624 83.2%
4 Aishwarya S Shanabhog 1SV12CV001 621 82.8%
5 Minam Tondrang 1SV12CV025 613 81.73%
6 Poojita J 1SV12CV032 610/ 81.3%

SEO Word Cloud